Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Avtalsrörelsen 2020

Almega består av åtta förbund som representerar ett sextiotal olika branscher inom tjänstesektorn. I avtalsrörelsen 2020 förhandlar vi 130 avtal, flest av alla arbetsgivar­organisationer. Här kan du läsa mer om avtalsrörelsen och vilka frågor vi tycker är viktiga att driva.

Avtalsrörelsen uppskjuten

Med anledning av spridningen av Covid-19 bestämde Industrins parter den 20 mars att förlänga det nuvarande industri­avtalet till den 31 oktober. Beskedet betyder att nuvarande avtal löper på i sju månader och att nuvarande villkor och löner i centrala avtal fortsätter att gälla. 

– Det är både klokt och bra att industrins parter tar ett stort samhällsansvar och beslutar om att skjuta fram avtalsrörelsen till oktober. Något annat är helt enkelt inte möjligt nu när stora delar av näringslivet befinner sig i ett akut läge, säger Stefan Koskinen Arbetsgivarpolitisk chef hos Almega.

Här kan du läsa mer om vad överens­kommelsen innebär.