Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Avtalsrörelsen 2020

Almega består av åtta förbund som representerar ett sextiotal olika branscher inom tjänstesektorn. I avtalsrörelsen 2020 förhandlar vi 130 avtal, flest av alla arbetsgivar­organisationer. Här kan du läsa mer om avtalsrörelsen och vilka frågor vi tycker är viktiga att driva.

Avtalsrörelsen uppskjuten

På grund av coronapandemin har avtalsrörelsen 2020 skjutits upp, eller prolongerats, som det heter på förhandlarspråk. De flesta av Almegas avtal har prolongerats med sju månader, med undantag för några avtal på LO-sidan som har förlängts en kortare period. Många av Almegas avtal kommer därmed att löpa ut mellan 31 oktober och 31 december.

– Under den tid som avtalen är förlängda gäller oförändrade villkor och att företag ska fortsätta tillämpa sina gamla avtal som vanligt. Detta innebär att man inte behöver göra några lönehöjningar och att alla andra ersättningar förblir oförändrade. Även allmänna villkor, som till exempel arbetstidsbestämmelsen, är oförändrade, säger Markus Lindström, avtalsansvarig för Almega Städ­företagen och Almega Sanerings­företagen.

Här kan du läsa mer om vad prolongeringen innebär.