Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Avtalsrörelsen

I december 2023 tecknades de sista avtalen i 2023 års avtalsrörelse.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång.

Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare.

 I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivar­organisationer.