Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

IT&Telekom­företagen och Seko har växlat yrkanden

Johan Mann är avtalsansvarig för IT&Telekombranschen inom Almega. Här kommenterar han avtalskraven:

IT- och telekombranscherna är motorer i utvecklingen av ett modernt och digitaliserat samhälle oavsett konjunkturläge. Därför är det mycket viktigt att vi har villkor som är anpassade efter branschens och företagens förutsättningar.

– Situationen i våra medlemsföretag är olika och vi behöver ett avtal som gynnar alla. Det handlar om att möjliggöra lokala och individuella anpassningar som kan möta de behov som finns bland olika företag och olika medarbetare. Företagen har till exempel ett stort behov av att kunna sätta lön utifrån företagets situation, resultat och medarbetarnas bidrag till detta resultat. Det ger bättre möjligheter att utvecklas och växa för såväl företag som medarbetare.

– Jag är övertygad om att vi tillsammans med Seko kommer fram till ett avtal som är långsiktigt hållbart för branschen. Det är bra både för arbetsgivare och medarbetare.