Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Tuffa förhandlingar väntar med god chans att komma överens

Marcus Lindström är avtalsansvarig för Almega Städföretagen och Almega Saneringsföretagen som i början av februari växlade yrkanden med Fastighets och Seko inför avtalsrörelsen. Här kommenterar han fackens krav och de fortsatta förhandlingarna.

Hur gick det?

Det gick bra, vi gick igenom varandras yrkanden och säkerställde att vi uppfattat allting rätt. Nu ska vi analysera kraven mer noggrant innan vi börjar förhandla på allvar i april.

Kan du säga någonting om fackens krav?

De vill bland annat ha en kraftfull låglönesatsning som kostar väldigt mycket extra för våra branscher, det tror jag blir den svåraste nöten att knäcka.

Finns det några områden där vi är överens?

Det finns absolut områden där vi står nära varandra. Vi tycker till exempel att det är bra att Fastighets vill reglera nattarbete i städavtalet, det är något vi själva föreslagit tidigare. Sen har vi lite olika idéer kring hur den regleringen ska se ut, men det är ju sånt vi ska förhandla om.

Hur tror du att det kommer att gå?

Jag tror att facken precis som våra medlemsföretag vill att vi tecknar avtal utan varsel om konflikt och medling. Det kan nog bli tuffa förhandlingar, men jag räknar med att det går vägen.