Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Arbetsgivarens förberedelser inför konflikt – vad gäller?

Om förhandlingar strandar och den ena parten varslar om konflikt inleds en period av förberedelser för arbetsgivaren inför en eventuell konflikt. Men vad är det egentligen som gäller? Vad får arbetsgivare göra för att förbereda inför utbruten konflikt? Almegas chefsjurist Jonas Stenmo reder ut det rättliga läget. 

Ett varsel ska lämnas sju arbetsdagar innan konflikten bryter ut och under den perioden har arbetsgivaren möjlighet att planera och så långt som möjligt, minska effekterna av den kommande strejken för tredje man.

På vilka sätt kan arbetsgivare förbereda sig under varseltiden?

– Ofta handlar det om att få en bild av hur stor arbetsstyrkan kommer att vara om varslet övergår i konflikt. Hur många som kommer till jobbet helt enkelt. Det handlar om planering av arbetet framåt, säger Jonas Stenmo.

Hur kan arbetsgivaren veta vilka som kommer att delta i konflikten?  

– Facken kan bara beordra sina egna medlemmar att delta i konflikt. Det innebär att det bara är medlemmarna i det fackförbund som varslat som ska strejka. De som omfattas av ett annat kollektivavtal deltar inte i konflikten och ska fortsätta att arbeta som vanligt. De som inte är med i något fack alls deltar inte heller i konflikten och ska också fortsätta att arbeta som vanligt. Men de har rätt att begära tjänstledigt utan lön och förhålla sig neutrala i den pågående konflikten.

– Arbetsgivaren har rätt att ta reda på vilka som tänker delta i konflikten, eller använda sin neutralitetsrätt, för att kunna förbereda sig inför en eventuell konflikt och för att kunna fullgöra skyldigheter enligt lag och avtal.

Facken påstår ofta att det är olagligt att fråga medarbetare om de tänker delta i konflikten eller inte. Vad är det egentligen som gäller? 

– När facken påstår att detta skulle vara olagligt har de fel. Arbetsgivarna måste ju veta anledningen till att medarbetare inte är på arbetet för att till exempel kunna betala ut löner. Deltar de i konflikt, är de tjänstlediga, sjuka eller är de borta av någon annan anledning?

Arbetsgivare har egentligen ett kontinuerligt behov av att känna till vilka som är medlemmar i ett fackförbund som arbetsgivaren har kollektivavtal med eftersom vissa regler i kollektivavtalet bara gäller dem som omfattas av avtalet.

– Det handlar om praktiska åtgärder med anledning av konflikten, inte om någon kartläggning eller att hindra någon från att delta. Vi tycker att det är bra om människor är med i facket, avslutar Jonas Stenmo.

 

Om ditt företag drabbas av konflikten eller om du har några frågor som medlem kan du höra av dig till Almegas konfliktjour som du når via Arbetsgivarguiden.se.