Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Kvalitet i centrum ger nöjda medarbetare

Lansen Omsorg driver fyra LSS-boenden och en daglig verksamhet i Vimmerby. Hela verksamheten präglas av ett strukturerat kvalitetsarbete som genomsyrar allt från arbetsplatsträffar till ledningsgruppsmöten. Ett arbetssätt som ger både nöjda boende och medarbetare som trivs på arbetsplatsen.

Marcus Hamlin, vd, berättar mer om hur Lansen Omsorg sätter kvaliteten i fokus för hela verksamheten.