Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Nytt kollektivavtal för friskolor

Tjänsteföretagen inom Almega har idag tecknat nytt kollektivavtal för friskolor med Kommunalarbetareförbundet.

Det nya avtalet sträcker sig över 34 månader (1 januari 2021 – 31 oktober 2023) med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi har efter konstruktiva förhandlingar med Kommunal tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, säger Åsa Ramel ansvarig förhandlare på Tjänsteföretagen.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.