Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Rättigheter och skyldigheter under varseltid

När ett fackförbund varslat om konflikt har arbetsgivaren rätt att förbereda sig och under varseltiden gäller samma villkor och regler som vanligt för alla medarbetare. Men vad gäller för fackliga förtroendevalda och hur är det med information om den eventuella kommande strejken under varseltiden? Almegas arbetsrättsjurist Sophie Thörne har svaren.

Vilka grundregler finns under varseltiden?

Under den tiden har arbetsgivaren precis samma uppgift och möjlighet som när det inte är konflikt att leda och fördela arbetet, beordra övertid m.m. Alla anställda jobbar som vanligt och måste också delta i det förebyggande arbete arbetsgivaren sätter igång med anledning av konfliktvarslet.

Gäller särskilda regler för fackligt förtroendevalda? 

Lagen om facklig förtroendeman gäller som vanligt, men man har inte rätt att få ledigt med betalning för facklig verksamhet som rör förberedelse eller planering av den kommande konflikten. Rätten till obetald ledighet är den samma som tidigare.

Facken får inte heller använda företagets lokaler för konfliktförberedelser. Allt sådan ska skötas utanför arbetsplatsen. Facket har ingen rätt att affischera fritt i arbetsgivarens lokaler, varken inomhus eller i entréer och liknande. Om det finns en anslagstavla för facklig information kan den användas.

Om en strejk bryter ut har de som strejkar inte rätt att befinna sig på arbetsplatsen under strejken.

Ibland delar facken ut flygblad utanför arbetsplatser, får de göra det?

Ja, det får de göra, utomhus och utan att hindra verksamhetens behöriga gång. Det är en viktig demokratisk rättighet att ha möjlighet att framföra sin åsikt.