Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Svenska modellen ger stabilitet i osäkra tider

Avtalsrörelsen 2023 är inledd och parterna inom industrin har växlat yrkanden. Den 31 mars löper det gällande avtalet ut och ett nytt så kallat märke ska sättas – denna gång mot bakgrund av ett exceptionellt läge i svensk ekonomi: ”När tiderna är osäkra och ekonomin oförutsägbar är det ännu viktigare att värna stabiliteten som den svenska lönemodellen inneburit för Sverige”, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

– Det kommer att bli en avtalsrörelse som handlar om ekonomi. Vi befinner oss i en allvarlig lågkonjunktur och alla avtal som tecknas måste kunna bäras av alla våra branscher. Vi måste fokusera på att få ner inflationen och hantera lågkonjunkturen, säger Stefan Koskinen.

Den svenska lönemodellen har sedan den infördes i slutet av 1990-talet gett reallöneökningar på över 50 procent. Almegas utgångspunkt är att alla förslag och åtgärder i avtalsrörelsen ska rymmas inom märket.

– Så länge industrin växer och intäkterna ökar för svenska staten så kommer vi kunna få en bra löneutveckling. Men vi kan inte höja mer än vad som kommer in. Det har varit en bra period för svensk ekonomi och vi har sett lysande resultat i näringslivet. Jag tror att det sitter starkt och att man är överens om att vi inte ska tappa bort det här, säger Stefan Koskinen.

Fackförbunden inom industrin har lämnat krav på en ökning av lönerna med 4,4 procent. Arbetsgivarnas motbud är två procent. Utöver löneökningar kräver facken en låglönesatsning för de som tjänar under 27 100 kronor – ett krav som är problematiskt, dels för enskilda branscher och företag, men också för personer som i dag står utanför arbetsmarknaden.

– Vi befinner oss i en svår situation och jobb kommer att försvinna. Kravet på höjda lägstalöner försvårar inträdet på arbetsmarknaden för de som är arbetslösa, vilket ökar utanförskapet. Det är därför bättre om staten inför strukturella reformer, som sänkta skatter på arbete för de lägsta inkomsterna. Då får vi ökade incitament för arbete, vilket på lång sikt kommer att göra oss alla rikare, säger Stefan Koskinen.

Almega tecknar fler än 130 avtal – vilket är mer än någon annan arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad. Hur tror du att avtalsförhandlingarna kommer att gå?

– Relationerna mellan parterna på arbetsmarknaden har aldrig varit bättre. Det finns motsättningar och tonen kan bli hård, men intressefrågan är densamma – vi vill komma överens genom konstruktiva förhandlingar. Det är i dagsläget ett bra samtalsklimat och det talar för att även om avtalsrörelsen sker i en orolig tid så kommer vi att komma överens, säger Stefan Koskinen.