Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Framtiden avgörs av antalet räddade jobb

En fallande kronkurs och en envis inflation har satt i gång en diskussion om den svenska ekonomins framtid. Almegas chefsekonom, Patrick Joyce, ger sin bild av det  ekonomiska läget och belyser vikten av en ansvarsfull avtalsrörelse.

Enligt en färsk prognos från EU-kommissionen kommer svensk BNP att minska med 0,8 procent i år – vilket är den sämsta utvecklingen i hela EU. Den svenska Riksbankens kraftiga räntehöjningar har på kort tid gjort det dyrare för företag att investera, samtidigt som inflation och kronas urholkat svenskarnas köpkraft.

– Att en majoritet av befolkningen har rörliga bolån är unikt för Sverige. Nu innebär det att räntehöjningarna slår hårdare på konsumtionen, vilket gör att BNP faller ytterligare, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.

Trots hög inflation och sviktande konjunktur är framtiden inte nattsvart. Vi har fortfarande en relativt stark arbetsmarknaden och det finns gott om lediga jobb i tjänstesektorn. Hur väl vi kan förhindra en skenande arbetslöshet kommer att bli avgörande för lågkonjunkturens omfattning och varaktighet.

– Nu måste vi rädda så många jobb som möjligt under lågkonjunkturen. Med en avtalsrörelse på ingång är det därför extra viktigt att löneavtalen är ansvarsfulla. Sättet att få tillbaka reallöneökningarna är att snabbt få ner inflationen till runt två procent, och då måste avtalen ta hänsyn till företagens långsiktiga förmåga att konkurrera och behålla sina anställda, säger Patrick Joyce.

En ansvarsfull avtalsrörelse

Årets avtalsrörelse spelar en avgörande roll för den svenska ekonomins återhämtning och en ansvarsfull lönerörelse kan rädda många jobb. Arbetsmarknadens parter har nu ett gemensamt ansvar att inte elda på inflationen och riskera en pris- och lönespiral. Avtalsrörelsen måste leda till hållbara avtal som är anpassade efter företagens förmåga att långsiktigt behålla sin konkurrenskraft. För löntagare, arbetsgivare och svensk ekonomi är detta viktigare än på länge.