Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

OpO-månaden är inledd: Nu får parterna inom industrin första avtalsskissen

Den 1 mars klev de opartiska ordförandena (OpO) in i avtalsförhandlingarna. Deras uppgift är att biträda parterna under den sista månaden av förhandlingar. Under torsdagen den 9 mars överlämnades första avtalsskissen till fack och arbetsgivare inom industrin. Skissen innehåller en inriktning på en avtalsperiod om tre år – vilket fått blandad respons från industrins parter.

Den 31 mars löper industrins avtal ut och ett nytt så kallat märke ska sättas för svensk arbetsmarknad. De opartiska ordförandena (OpO) är utsedda av industrins parter och deras uppgift är att maximera förutsättningarna att nå ett nytt avtal innan de gamla löper ut.

Nu ska parterna ta ställning till den skiss som har presenterats under torsdagen. Skissen innehåller inga förslag till siffror eller löneöktningstakt utan tar sikte på de kommande avtalsperiodens längd. Avsikten med skissen är att skapa en dialog om viktiga frågor som parterna har att ta ställning till.

Läs kommentarerna på första avtalsskissen från parterna inom industrin:

Teknikföretagen

Industriarbetsgivarna

Unionen 

IF Metall