Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Kommentar med anledning av Sekos varsel inom Spår­trafiken

Fackförbundet Seko har idag varslat om konflikt inom avtalsområde Spårtrafik.  Almega Tågföretagen beklagar detta djupt och har genom hela förhandlingen varit konstruktiva i de delar vi förhandlat. Förhandlingarna har  framför allt handlat om frågan om arbetsgivarens grundläggande rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsledningsrätten är tillsammans med fackens strejkrätt bärande delar i den svenska modellen.

 

SEKO kräver att arbetsgivare inte ska få ändra arbetsscheman senare än två veckor i förväg utan att komma överens med den anställde.

Tågföretagen har samma inställning som SEKO i grundfrågan. Självklart är det bäst om ett arbetsschema kan ligga fast och inte ändras. Men tyvärr ser inte verkligheten ut på det sättet. Tågbranschen har under en tid haft vissa utmaningar med framförhållningen. Skälen är framför allt två: Trafikverkets nya planeringssystem, MPK, har under lång tid levererat tåglägen till Sveriges tågoperatörer med en framförhållning som inte på långa vägar har levt upp till lagens minimikrav på 18 veckor. När den enda möjliga infrastrukturleverantören missköter sig, drabbar det givetvis tågoperatörernas framförhållning. Även gentemot personalen.

I tillägg till detta råder lokförarbrist i Sverige, främst orsakad av en försiktig nyrekrytering av medarbetare under en mycket osäker tid under och efter pandemin.

Detta är ingenting som arbetsgivarna tar lättvindigt. För att möta vår motpart har vi till exempel föreslagit ett system innebärande en eskalerande avgift för tågföretagen – ju närmare arbetsdagen ändringen kommer, desto högre ska ”straffavgiften” till arbetstagaren vara. Vi har också föreslagit andra varianter på samma lösning, det vill säga mer betalt till individen ju senare schemaändringen äger rum.

SEKO hävdar att deras förslag om förbud att ändra arbetsscheman skulle öka attraktiviteten i branschen.

Tvärtemot vad Seko påstår är spårtrafiken redan i dag en attraktiv bransch. Lokförarutbildningen hör till de absolut mest populära utbildningarna hos yrkeshögskolan. Det utbildas nu lokförare som aldrig förr, både via yrkeshögskolan men också genom kurser anordnade av flertalet tågoperatörer.

Personalomsättningen i branschen är dessutom lägre eller på samma nivå som före pandemin. Det är glädjande för oss att folk kommer till tågoperatörerna för att stanna.

SEKO har gjort en undersökning som visar att deras medlemmar upplever att det blivit fler sena schemaändringar nu än tidigare.

I stället för att se till upplevd situation har Tågföretagens tagit reda på hur det verkligen ser ut med schemaändringarna. En undersökning bland Tågföretagens medlemsföretag visar att situation inte förändrats sedan 2018 och i genomsnitt är antalet schemaändringar i dag ungefär detsamma som för fem år sedan.

SEKO kräver även förbud mot ensamarbete på tåg. Något de menar påverkar säkerheten ombord på tågen.

Detta krav har sin grund i Region Stockholms beslut att ta bort tågvärdarna på pendeltågen i länet. Regionens beslut är väl underbyggt och har förhandlats helt enligt reglerna. När den nya tjänsten sedan beställts, har operatören helt enkelt levererat utifrån uppdragsbeskrivningen. Samtliga tågvärdar har dessutom blivit erbjudna nya arbetsuppgifter. Trots detta gick lokförarna ut i en olaglig strejk i tre dagar.

Tågföretagen anser givetvis att tågen ska bemannas utifrån vad som är lämpligt ur säkerhetsperspektiv, för arbetsmiljön och för driften – inte utifrån regler i ett kollektivavtal. Detta är en självklarhet, inom tågbranschen precis som i alla andra verksamheter.

Arbetsmiljöverket hävde det skyddsombudsstopp som lades mot lokförarnas ensamarbete efter tågvärdarnas borttagande. Skyddsstoppet lades av ett annat fackförbund, ST, på pendeltågen i Stockholm, men hävdes tre dagar senare efter en granskning av Arbetsmiljöverket. Myndigheten konstaterade då att ”det inte finns tillräckliga skäl för att förbjuda ensamarbete vid pendeltågen”.

”Vår bedömning är att arbetsgivaren i nuläget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att ensamarbete ska kunna ske på ett säkert sätt för personalen. Det innebär att arbetet att köra tåg utan tågvärdar kan återupptas igen”, sa Anette Wendel, sektionschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande då.