Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Kommunal mer konstruktiva i förhandlingsrummet än utanför

Den här veckan går avtalsrörelsen för vårdsektorn in i ett intensivt skede. Förhandlingarna för att teckna nya kollektivavtal pågår för fullt. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund beskriver samtalsklimatet i förhandlingsrummen som konstruktivt och lösningsinriktat. Han är däremot förvånad och besviken över det höga tonläget och felaktiga påståendena i Kommunals kampanj.

 

Kan du berätta lite om hur du ser på förutsättningarna i denna avtalsrörelse?

Som alla vet och många före mig konstaterat: Det är ett tufft läge präglat av krig, hög inflation och en svårbedömd ekonomisk utveckling både på kort och längre sikt. Om det är de flesta överens. Märket på 7,4 procent på två år är en hög nivå, men välbalanserat sett till de speciella förutsättningarna.

 

Den 31 maj löper avtalen med Kommunal på Bransch E, vård- och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet och Bransch F, äldreomsorg ut. Vad präglar förhandlingarna?

Jag tycker att de präglas av ett gott samtalsklimat, en konstruktiv inställning och fokus på att hitta lösningar. Vår utgångspunkt är att vi ska teckna avtal på samma nivå som vi andra kommit överens om på arbetsmarknaden. Avtal som är bra både för medarbetare och arbetsgivare och, självklart, de som verksamheterna finns till för.   

 

Kommunal har nyligen lanserat en kampanj under parollen ”Sätt stopp för Vårdföretagarnas attack på välfärden” och ”Rädda välfärden från att kollapsa!”. Vad tänkte du när du såg den?

Jag blev förvånad och faktiskt rejält besviken. Utöver att kampanjen innehåller en lång rad felaktiga påståenden är tonen ovärdig. Det är anmärkningsvärt och jag upplever något helt annat i förhandlingarna. Där är vi respektfulla mot varandra, lyssnar på behov och önskemål och försöker hitta lösningar. Att vi har olika åsikter i vissa frågor är fullt naturligt, det vet alla som arbetar med förhandlingar.

 

Kommunal skriver bland annat följande i sin kampanj: ”Varje dag utför alla som jobbar inom vård och omsorg livsviktiga jobb. Vårdföretagarna håller inte med.” Hur reagerar du på det?

Den här typen av anmärkningsvärda och felaktiga påståenden skadar det annars goda samtalsklimatet mellan arbetsmarknadens parter. Man undrar också vad deras medlemmar som aktivt sökt sig för att arbeta hos något av våra medlemsföretag tycker om det påståendet. Våra medlemsföretag och deras medarbetare gör fantastiska insatser varje dag, året om. I erkända medarbetarundersökningar som Universum och Jobbhälsoindex ser vi att våra medlemsföretag i allra högsta grad bidrar till nöjda medarbetare som trivs på jobbet. Andan i förhandlingsrummen är betydligt mer konstruktiv än den negativa retoriken i Kommunals kampanj. Jag tror och hoppas att vi ska kunna enas om kollektivavtal som är bra både för medarbetare och arbetsgivare.

 

Ett påstående i kampanjen är att Vårdföretagarna vill ha noll kronor i löneökningar. Vill du bemöta det?

Det är felaktigt, det har vi inte sagt. Vi vill ha samma löneavtalsmodell som vi har med tjänstemännen där lönen bestäms i en lokal löneprocess. Där fungerar det bra och vi tror att det skulle fungera lika bra för alla. Men får vi inte det är alternativet ett traditionellt avtal med pottmärket, alltså den nivå som andra kommit överens om på arbetsmarknaden. Återigen, vi vill teckna avtal som är bra för medarbetarna och gör det möjligt för våra medlemsföretag att både attrahera och behålla sina anställda. Med en lokal och verksamhetsnära lönebildning finns möjlighet att premiera medarbetare som presterar särskilt väl.

 

Ytterligare ett påstående är att Vårdföretagarna vill ha sänkta OB-ersättningar.

Det är också felaktigt. Vi vill behålla värdet på OB-ersättningarna men önskar en modernisering så att det gäller under just obekväma arbetstider. Så är det inte alltid idag.

 

Ett annat påstående som ofta förekommer är att Vårdföretagarna är emot höjda lägstalöner.

Det stämmer inte heller, även om vi föredrar lokal och individuell lönebildning. Men vi respekterar märket där en höjning ingår och då får vi acceptera om det blir så.

 

Slutligen, vad händer nu?

Nu fortsätter vi förhandla i respektfull och konstruktiv anda för att komma fram till ett avtal som är bra för både medarbetare och arbetsgivare.