Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Nytt kollektivavtal för public service

Medieföretagen inom Almega har tecknat nytt kollektivavtal med Journalistförbundet, Unionen och Akademikerna. Avtalet gälle medarbetare inom public service. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och rymmer även en viss del pensionsavsättningar. Det totala avtalsvärdet ligger på 7,4 procent.

– Vi har tillsammans med våra fackliga motparter haft givande förhandlingar och tillsammans tecknat kollektivavtal inom det så kallade märket. Det säger Anders Bergqvist som är ansvarig förhandlare inom Medieföretagen.

Avtalen gäller under perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025 och berör ca 5 100 årsanställda medarbetare i 5 företag.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.