Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Nytt kollektivavtal för anställda i bingohallar

Almega Tjänsteföretagen har tecknat kollektivavtal med Hotell och restaurangfacket (HRF) för anställda i bingohallar. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Tillsammans med HRF har vi haft bra samtal och konstruktiva förhandlingar som resulterat i ett kollektivavtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om. Det säger AnnEva Bomberg som är ansvarig förhandlare inom Almega tjänsteföretagen.

Kollektivavtalet gäller under perioden 1 december 2023 till 30 november 2025. Det berör ca 267 anställda vid 20 bingohallar.