Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Nytt kollektivavtal för fönsterputs

Almega Serviceföretagen har i dag, tillsammans med Fastighetsanställdas förbund, träffat ett nytt kollektivavtal för fönsterputs. Det nya avtalet löper på 24 månader och har ett avtalsvärde på 7,4 procent.

– Vi har haft konstruktiva diskussioner och förhandlingar med vår fackliga motpart, Fastighetsanställdas förbund, som resulterat i ett nytt kollektivavtal för fönsterputs. Avtalet ryms inom de ramar som arbetsmarknadens parter är överens om, det så kallade märket. Det säger Mattias Östman som är Förhandlingsledare på fönsterputsavtalet. 

Kollektivavtalet gäller under perioden 1 november 2023 till 31 oktober 2025. Det berör drygt 700 heltidstjänster på ca 40 företag.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.