Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Nytt kollektivavtal för medarbetare på friskolor

Almega Tjänsteföretagen har tecknat nytt kollektivavtal med Kommunalarbetarförbundet för friskolemedarbetare. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar med Kommunal och tillsammans tecknat kollektivavtal som är bra för både medarbetare och företag. Avtalet ryms inom de ramar som arbetsmarknadens parter kommit överens om, det så kallade märket. Det säger Daniel Andersson som är ansvarig förhandlare inom Almega tjänsteföretagen.

Kollektivavtalet gäller under perioden 1 november 2023 till 31 oktober 2025.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.