Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Avtal 2020 – det här tycker vi

Under avtal 2020 kommer vi inom Almega förhandla 130 kollektivavtal. Det innebär att vi kommer att teckna fler avtal än någon annan arbetsgivar­organisation. De allra flesta kommer vi teckna i samförstånd med våra motparter, fack­förbunden.

Vi strävar alltid efter de bästa förutsättningarna för både arbetsgivare och medarbetare, inte minst nu i avtalsrörelsen. Men kollektivavtalen måste vara verklighetsförankrade och långsiktigt hållbara. Det är därför vi vill ha mer dialog för både utveckling och konkurrenskraft. Det tjänar både arbetsgivare och medarbetare på.

Medarbetarna är tjänste­företagens viktigaste resurs och arbetsgivarna i tjänstesektorn har både företagarperspektiv och medarbetarfokus.

Varje dag löser företag och medarbetare tillsammans utmaningar som gäller allt från jämställdhet till utbildning, arbetsmiljö och utveckling. Att erbjuda attraktiva villkor och arbetsplatser är avgörande för deras framgång. Därför blir också personalkostnaden en väldigt stor del av kostnaderna. Det är något vi behöver beskriva i avtalsrörelsen.

Tjänste­företagen avgörande för återstart av Sverige

Tjänstesektorn drabbades hårt av Coronapandemin. Många är permitterade eller uppsagda och företagare har sett sina livsverk gå under. Samtidigt vet vi att tjänstesektorn stått för 9 av 10 nya jobb som skapats det senaste decenniet. I återstarten av Sverige är tjänste­företagen helt avgörande. Därför är det nu ännu viktigare med avtal som tar hänsyn till företagens ekonomiska förutsättningar och utvecklingen i omvärlden.

Svenska modellen är bra, men vi behöver mer dialog

Den svenska arbetsmarknaden är trygg och förutsägbar eftersom både arbetsgivare och fack­förbund accepterar och håller sig till de gemensamma reglerna som vi avtalat i kollektivavtalen.. En bra konkurrensfördel på en global marknad. Men avtalen måste vara verklighetsförankrade och långsiktigt hållbara. Därför vill vi ha mer dialog för både utveckling och ökad konkurrenskraft.

Gemensamma intressen

Vi skapar en bra arbetsmarknad tillsammans: I förhandlingar med facken, men framförallt vare dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. Det är egentligen inte så krångligt. Alla vinner på avtal som ger fortsatt stabilitet och långsiktig lönsamhet.