Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Avtalen som omförhandlas under 2020

Under 2020 kommer närmare 130 av Almegas kollektivavtal omförhandlas. I avtalskalendern nedan har vi sammanställt när de olika avtalsområdena går ut, varje avtalsområde innehåller ofta fler kollektivavtal.

Industrins parter har, med anledning av spridningen av Covid-19, bestämt att man förlänger det nuvarande industri­avtalet till den 31 oktober. Beskedet betyder att nuvarande avtal löper på i sju månader och att nuvarande villkor och löner i centrala avtal fortsätter att gälla. 

Denna kalender kommer att uppdateras när nya datum är bestämda.

 

31 mars

IT, Telekom, Innovations­företagen, PS, SSS, Utveckling & tjänster, Dagspress, Tidskrift, Etermedier, Utbildnings­företag, Specialservice, Lager, Fastigheter, Fryshus (sammanlagt 34 avtal).

30 april

IT, Telekom, Innovations­företagen, PS, SSS, Utveckling & tjänster, Dagspress, Tidskrift, Etermedier, Utbildnings­företag, Specialservice, Lager, Fastigheter, Fryshus, Spårtrafik (sammanlagt 34 avtal).

31 maj

Serviceentreprenad Biograf, Värdepapper, Fastigheter, Bowling, Ridhus, Film & TV, Vård behandling & omsorg. Äldreomsorg (sammanlagt 15 avtal).

Juni – augusti

Kommunikation Spel.int.kasinon, Personlig assistans, Tandvård & Dental, Biluthyrning, Bad, Nöjesavtal, Direktreklam (sammanlagt 15 avtal)

Augusti –  september

Ambulans, Skärgårdstrafik, Spel, Gym, Friskolor, Bemanning lär, Hemservice, Serviceentreprenad(sammanlagt 11 avtal).

Oktober – november

Callcenter, Friskolor, Fönsterputs, Städ i egen regi, Bingohallar (sammanlagt 6 avtal).

December

Revision- och konsult­företag (sammanlagt 2 avtal).

 

* Utöver dessa kollektivavtal har Almega 16 tillsvidareavtal som löper på tills någon part säger upp avtalet och 2 avtal för sjöbefäl som förhandlas under våren 2020.