Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Det här tycker vi

Almegas förbund tecknar flest avtal på svensk arbetsmarknad, 130 stycken. De allra flesta av dem i samförstånd med våra fackliga motparter. Tillsammans med facken jobbar vi för att göra det bästa möjliga av tjänstesektorns speciella förutsättningar.

 

Att vi jobbar ihop innebär att arbetsgivare och medarbetare tillsammans tar ansvar för framtidens tjänstesektor. Flera av de frågor som diskuteras i årets avtalsrörelse handlar om sånt som  våra medlems­företag redan arbetar aktivt med, både lokalt och centralt, för att lösa. Det kan handla om jämställdhet, trygghet på jobbet eller kompetens­utveckling.

Medarbetarna är tjänste­företagens viktigaste resurs eftersom det är de som levererar själva tjänsten. Det innebär också att personalkostnaden är en stor del av tjänste­företagens kostnader. Därför behöver vi lösningar som utgår från det enskilda företaget och den enskilde medarbetarens perspektiv och som ger både utvecklingskraft och ökad konkurrenskraft.

Vi står bakom märket, men vill ha mer dialog

Almega sluter tillsammans med resten av Svenskt Näringsliv upp bakom det så kallade ”märket”. Den svenska modellen är en framgångsfaktor för såväl näringsliv, som löntagare och landet som helhet. Det hindrar inte Almegas ambitioner att utveckla den lokala lönebildningen, t.ex. genom dialogavtal.

Dialogavtal, som vi tidigare kallade sifferlösa avtal, tar fasta på att lön hänger ihop med verksamhetens och medarbetarens utveckling. Kärnan i dialogavtal är dialogen mellan chefen och medarbetaren. Med dialogavtal bestäms den årliga lönerevisionen med hänsyn till utvecklingen i branschen och omvärlden, verksamhetens ekonomiska förutsättningar och medarbetarnas prestationer. Lönebildningen blir på så sätt mer dynamisk, lokalt verklighetsförankrad och långsiktigt hållbar för både företag och medarbetare.