Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Så här förhandlar vi kollektivavtal

Förhandling av kollektivavtal sker i flera steg. Det krävs till exempel förhandlingsdelegationer, förberedelser och yrkanden som växlas mellan avtalets parter.

Varje part har en förhandlingsdelegation som företräder medlemmarna i förhandlingarna. Delegationens arbete leds av en förhandlare från arbetsgivarparten eller av en ombudsman från den fackliga sidan.

Arbetsgivarsidans förhandlingsdelegation är utsedd av organisationens styrelse eller medlemmar. Den består i allmänhet av vd:ar, personalchefer eller andra personer i ledande ställning på medlems­företagen.

Fack­förbundens förhandlingsdelegation utses inom fack­förbundet. Samm­anställningen är olika. I vissa fack­förbund består delegationen av förtroendevalda – fackligt anslutna personer som jobbar i företaget och som omfattas av avtalet. I andra fall är det centrala ombudsmän som är anställda i fack­förbundet som utgör delegationen.

Det är förhandlingsdelegationerna som beslutar om vilka förslag som ska lämnas fram och bestämmer hur man ska ställa sig till motpartens förslag.

Så här går det till: