Avtalsrörelsen.nu är en del av Avtalsrörelsen.nu är en del av Almega

Så här förhandlar vi kollektivavtal

Förhandling av kollektivavtal sker i flera steg. Det krävs förhandlingsdelegationer, förberedelser, yrkanden som växlas och så själva förhandlingarna förstås.

Varje part har en förhandlingsdelegation som företräder medlemmarna i förhandlingarna. Delegationens arbete leds av en förhandlare från arbetsgivarparten och en ombudsman från den fackliga parten.

Arbetsgivarsidans förhandlingsdelegation är utsedd av organisationens styrelse eller av medlemmarna. Den består i allmänhet av vd:ar, personalchefer eller andra personer i ledande ställning i medlems­företagen.

Fack­förbundens förhandlingsdelegation utses inom fack­förbundet. Sammansättningen är olika, i vissa fack­förbund består delegationen av förtroendevalda fackligt anslutna personer som jobbar i företag som omfattas av avtalet. I andra är det centrala ombudsmän som är anställda i fack­förbundet.

Det är förhandlingsdelegationerna som beslutar om vilka förslag som ska lämnas fram och bestämmer hur man ska ställa sig till motpartens förslag.

Så här går det till: